Actievoorwaarden BonGo Solar Prijzencircus

Algemeen

 • De Prijzencircus-actie van BonGo Solar is geldig van 5 februari 2024 tot en met 14 februari 2024, 18.00 uur.
 • Op de actie en bijbehorende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Door deel te nemen aan de Prijzencircus-actie van BonGo Solar stemt de klant in met de vermelde actievoorwaarden.

Actie

 • Consumenten krijgen een ‘euroknaller’-voorstel aangeboden: gedurende de actieperiode kost de installatie van de Canadian Solar 395Wp panelen (HiKu6 All-Black) €0,85,- per Wattpiek (Wp). Dit is inclusief een GoodWe omvormer. LONGi Hi-Mo 6 Scientist zonnepanelen €1,- per Wattpiek (Wp), dit is inclusief een SolarEdge omvormer. En Hyundai HeteroMaxTM Premium N-Type HJT module €1,20- per Wattpiek (Wp), dit is inclusief een SolarEdge omvormer.
 • De actie is uitsluitend geldig op de CanadianSolar 395Wp (HiKu6 All-Black), LONGi 430 Wp Hi-Mo 6 Scientist zonnepanele en Hyundai 435 Wp HeteroMaxTM Premium N-Type HJT.
 • De actie is geldig van 5 februari 2024 tot en met 14 februari 2024, 18.00 uur, zolang de voorraad strekt. BonGo Solar behoudt zich het recht voor om de actie eerder te beëindigen indien de voorraad is uitgeput.
 • De consument kan maximaal één keer deelnemen.
 • Deelname is alleen geldig als het dak geschikt is voor de installatie van de actie-zonnepanelen. BonGo Solar kan deelname weigeren als het dak niet geschikt blijkt te zijn (beperkte ruimte op het dak).
 • De klant dient akkoord te geven op de offerte binnen de actietermijn.
 • De installatie van de zonnepanelen dient plaats te vinden binnen een redelijke termijn na aankoop. BonGo Solar neemt contact op voor het plannen van de installatie.

Deelname

 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelname aan de actie werkt als volgt:
  1. Na het zien van de actie kan de consument een offerte aanvragen bij BonGo Solar of een dakscan op de website van BonGo Solar doen. Deelname is pas definitief op het moment dat BonGo Solar dit bevestigd heeft.
  2. De consument ontvangt een koopofferte voor een zonnestroominstallatie met zonnepanelen van BonGo Solar.
   • De consument stemt schriftelijk of mondeling in met de koopofferte van BonGo Solar vóór 14 februari 2024, 18.00 uur.
   • De zonnestroominstallatie wordt naar tevredenheid geïnstalleerd.
   • De zonnestroominstallatie dient binnen 8 weken na akkoord geïnstalleerd te worden.
   • De zonnestroominstallatie wordt volledig per pin of via internetbankieren betaald. De korting is hier al in verrekend.
  3. Deelname aan de actie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Overig

 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van BonGo Solar.
 • BonGo Solar is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • BonGo Solar sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband met deelname, onderbreking of stopzetten van de actie uit.
 • BonGo Solar behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. Wijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
 • In geval van overmacht is BonGo Solar niet gehouden haar verplichtingen na te komen. BonGo Solar zal in dat geval haar uiterste best doen om een passende oplossing te bieden.

 

Correspondentie en klachten

 • Vragen of klachten over deze actie? Neem contact op met onze klantenservice (088-334 7640).

 

Privacy statement

 • Persoonlijke gegevens worden niet langer dan 65 dagen bewaard na afloop van deze actie. Meer informatie over hoe BonGo Solar uw gegevens beschermt is te vinden in het BonGo Solar privacy statement.