Blog

Troonrede 2022: Het streven naar 60% minder CO2- uitstoot in 2030 vraagt nu om actie.

In de troonrede vertelt Koning Willem Alexander dat de urgentie van de klimaataanpak en de energietransitie alleen maar groter wordt. Samen met de andere EU-lidstaten werkt Nederland aan energiebesparing en een nog snellere overstap naar schone energie.

Troonrede 2022: Het streven naar 60% minder CO2- uitstoot in 2030 vraagt nu om actie.

Een slimme investering

Een van de snelste oplossingen om jouw huis te verduurzamen, en over te stappen naar schone energie, is om thuis zonnepanelen aan te schaffen. Zo wordt je minder afhankelijk van de hoge energieprijs, en er komen nog een aantal voordelen bij kijken. Omdat je nog 2 jaar volledig kunt salderen en het daarna wordt afgebouwd, kun je nog steeds gebruikmaken van de terugverdientijd op zonnepanelen. Je verdient de prijs van zonnepanelen niet alleen terug, zonnepanelen zijn ook een interessante investering en manier om de waarde van jouw woning te verhogen. Ook gaat de belasting op elektriciteit per 1 januari 2023 weer omhoog waardoor zonnepaneeleigenaren komend jaar meer mogen salderen.

Koning Willem Alexander in de Troonrede: “Het doel is dat Nederland voor het einde van 2022 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen uit Rusland. Ondertussen moet het oog gericht blijven op de langere termijn, want de toekomst wacht niet. Het streven naar 60% minder CO2 -uitstoot in 2030 vraagt nu om actie.”

Subsidies

In de troonrede benadrukte de koning dat: “Mensen die hun huis energiezuiniger maken, kunnen daarvoor subsidie krijgen.” Per provincie wordt er bepaald wie recht heeft op een subsidie voor het verduurzamen van hun huis. Verschillende gemeentes of provincies bieden lokale voordelen en subsidies voor zonnepanelen aan. Het gaat onder meer om:

- Duurzaamheidslening: net als bij de Energiebespaarlening kan je dankzij deze lening via je gemeente goedkoop geld lenen voor zonnepanelen. Het gaat om een leenbedrag van € 2.500 tot € 25.000, met een looptijd van 10 of 15 jaar (afhankelijk van het bedrag dat je leent).

- Stimuleringsregeling: met deze lening kan je het onderhoud, de renovatie of restauratie van je woning goedkoop financieren. In sommige gemeentes geldt deze regeling ook voor zonnepanelen.

Raadpleeg jouw gemeente over welke subsidies omtrent verduurzamen van het huis, en zonnepanelen voor jou beschikbaar zijn.

Opbrengsten

Hoeveel jouw zonnepanelen precies opleveren is per situatie verschillend. Onder meer je energieverbruik, het weer en de ligging van je dak bepalen de besparing. Uiteindelijk zijn zonnepanelen altijd beter voor jouw energierekening, en natuurlijk het milieu! Door te kiezen voor zonne-energie werk je mee aan een planeet met minder CO2-uitstoot. De perfecte manier om mee te werken aan een duurzame toekomst. Koning Willem Alexander leest uit de troonrede: “De droogte van deze zomer onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat we voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden en ons aanpassen aan klimaatverandering.”

Bongo Solar als onderdeel van de Koolen Industries groep, de voortrekker in de energietransitie, kan het niet snel genoeg gaan.

Consumenten tevreden met opbrengst van zonnepanelen

31 oktober 2023

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zonnepaneelbezitters tevreden is over de aanschaf van hun panelen. De kostenbesparing die de zonnepanelen opleveren is vele malen groter dan de terugleveringskosten. We lichten dit toe.

Stroomnet raakt steeds voller – hoe op te lossen?

03 oktober 2023

Er zijn steeds meer zonnepanelen en windmolens in Nederland. Energie die wordt opgewekt, maar niet wordt gebruikt, wordt teruggestuurd op het elektriciteitsnet. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet overbelast en zijn er steeds meer gebieden waar bijvoorbeeld bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting, op het moment dat ze veel stroom verbruiken. Onze kabels kunnen de hoeveelheid energie moeilijk aan en het is tijdrovend om het elektriciteitsnet overal uit te breiden.


Overzicht