Friends 4 Friends: Ontvang een beloning voor het aanbrengen van een nieuwe klant

Wist u dat in november 2020 klanten van BonGo Solar € 200,- kunnen verdienen door ons aan te bevelen bij familie, vrienden en/of kennissen? Als zij zonnepanelen aanschaffen bij BonGo Solar belonen wij u met € 200,-.

F4F actie november 2020

De Friends 4 Friends actie werkt als volgt: Vul hier de gegevens in van uw familie, vrienden of kennissen die interesse hebben in zonnepanelen. Wij nemen dan spoedig contact met hen op. Zodra zij in november 2020 akkoord zijn met de offerte geven wij dat aan u door. Na installatie ontvangt u vervolgens € 200,- als dank. Lees voor meer informatie over deze novemberactie de actievoorwaarden onderaan de pagina.

Persoonsgegevens
Contactgegevens van familielid, vriend of kennis
Uw contactgegevens
Onderwerp

contact met mij opneemt conform het privacy beleid.

*De betaling vindt plaats na oplevering van de gehele installatie van de door u opgegeven klant. 

Algemene voorwaarden F4F november 2020

 • De actieperiode van de F4F actie van BonGo Solar loopt van 2 t/m 30 november 2020.
 • Op de Actie en Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

Actie

 • De Actie houdt in dat de consument op basis van een vergoeding na het aandragen van een nieuwe klant van een zonnestroominstallatie van BonGo Solar recht heeft op € 200,- wanneer een koopofferte van BonGo Solar binnen de actieperiode schriftelijk akkoord gegeven is.
 • Aan het recht op deze vergoeding kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden.
 • BonGo Solar streeft ernaar om de vergoeding binnen 4-6 weken na het installeren van de zonnestroominstallatie bij de aangedragen nieuwe klant over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld op de aanvraag.
 • De Actie is geldig gedurende de actieperiode. De consument kan meerdere keren deelnemen. Deze promotie kan worden gecombineerd met een andere promotie bij BonGo Solar.
 • Het is niet mogelijk de vergoeding te ontvangen via creditcard, paypal, crypto valuta of spaarrekeningen.

Deelname

 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname werkt als volgt:
  • De klant draagt vrienden, familie, buren, bekenden aan via https://www.bongosolar.nl/over-ons/friends-4-friends/
  • Deze vrienden, familie, buren, bekenden ontvangen binnen 24 uur een offerte van BonGo Solar.
  • Deze ontvangen offerte voor een zonnestroominstallatie van BonGo Solar wordt akkoord gegeven.
  • De zonnestroominstallatie wordt naar tevredenheid werkend geïnstalleerd.
  • De zonnestroominstallatie wordt volledig per pin betaald.
  • De klant die deze nieuwe klant aangedragen heeft ontvangt € 200,- op zijn/ haar rekening.
 • De vergoeding wordt binnen 4 tot 6 weken na installatie en betaling van de nieuwe zonnestroominstallatie overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.
 • Deelname is persoonlijk en deelname aan de Actie kan niet worden overgedragen of worden ingewisseld voor goederen.
 • Personeel van BonGo Solar is niet uitgesloten van deelname.
 • BonGo Solar verwerkt persoonlijke gegevens die op de Friends4Friends campagne verstrekt zijn uitsluitend in het kader van deze Actie en voor het uitbetalen van de vergoeding. BonGo Solar vernietigt deze gegevens binnen 65 dagen na afloop van de Actie, tenzij BonGo Solar ze langer nodig heeft.
 • BonGo Solar kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten van verdere deelname naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden.
 • BonGo Solar kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of te stoppen zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

Overig

 • BonGo Solar is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • BonGo Solar sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in verband met de Actie, deelname aan de Actie, onderbreking of stopzetten van de Actie.

Correspondentie en klachten

 • Vragen of klachten over deze Actie? Neem dan contact op met onze klantenservice (088 334 7640).

Privacy statement

 • Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan 65 dagen na afloop van deze Actie. Meer informatie over hoe BonGo Solar uw gegevens beschermt is te vinden in het BonGo Solar privacy statement.