Product- en prestatiegarantie bij
BonGo Solar

Productgarantie

Naast dat je bij ons op de installatie 10 jaar garantie krijgt, ontvang je ook productgarantie. Productgarantie is de garantie van een juist werkend product. Wanneer een zonnepaneel, optimizer of omvormer binnen het garantietermijn kapot gaat of gebreken vertoont, wordt het paneel door ons gerepareerd of vervangen.
De productgarantie wordt via de fabrikant verstrekt. Om aanspraak te maken op de productgarantie kun je contact met ons opnemen. Wij zullen in dit geval contact opnemen met de fabrikant om het product te repareren of te vervangen.
Het productgarantietermijn is afhankelijk van het soort aangeschafte panelen. Het exacte productgarantietermijn staat vermeld in de offerte.

Prestatiegarantie

Daar waar de productgarantie aangeeft hoe lang het functioneren gegarandeerd wordt, beschrijft de prestatiegarantie welke minimale prestatie je van de zonnepanelen mag verwachten. Dit biedt je zekerheid over de opbrengst die je kunt verwachten zodat je ook weet hoe snel je investering is terugverdiend.
Een nieuw zonnepaneel levert in de optimale omstandigheden het volle vermogen (Wp) aan energie. Na verloop van tijd gaat het paneel door degeneratie van de cellen minder presteren en dus minder energie leveren. De energie die het paneel gegarandeerd blijft leveren wordt uitgedrukt in een percentage van het aangegeven vermogen. Een 370Wp paneel met een prestatiegarantie van 80% na 20 jaar geeft dus in dezelfde ideale omstandigheden gegarandeerd 80% van 370Wp energie na 20 jaar.
De prestatiegarantietermijn kan per merk en type paneel sterk verschillen. Het prestatie percentage vind je in de datasheets op onze assortimentspagina en staat vermeld in de offerte die je van ons ontvangt.