BTW terugvragen. Hoe werkt dit?

Over zonnepanelen betaalt u 21% BTW. De BTW kan bij de Belastingdienst teruggevraagd worden. Het is echter veel werk om dit bij de Belastingdienst geregeld te krijgen. Termijnen dienen in de gaten gehouden te worden en er kunnen makkelijk (communicatie)problemen of fouten ontstaan. Wij willen zaken graag goed voor u verzorgen, daarom werken wij samen met ‘De Centrale BTW Teruggave’. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het terugvragen van BTW op zonnepanelen en verzorgt de BTW-teruggave graag voor u.

Benieuwd naar uw besparing? Doe de dakscan of vraag een offerte aan.

Wij geven korting op de BTW-teruggave!

De kosten van ‘De Centrale BTW Teruggave’ bedragen € 100,- excl. btw (€ 121,- incl. btw) waarvan u € 50,- excl. btw (€ 60,50 incl. btw) van ons terugkrijgt. Maakt u gebruik van de diensten van ‘De Centrale BTW Teruggave’, dan ontvangt u van hen een factuur voor bovenvermeld bedrag. Op onze factuur krijgt u vervolgens de bovengenoemde korting. Zo betaalt u slechts de helft en wordt u veel werk uit handen genomen; onze service voor u. Wij schakelen ‘De Centrale BTW teruggave’ standaard in voor al onze klanten. Mocht u hier geen gebruik van willen maken, dan kunt u dit doorgeven aan uw verkoopadviseur.

Toch liever zelf de BTW terugvragen?

Als u er toch voor kiest zelf de BTW terug te vragen dan zijn er een aantal stappen die u moet volgen. Wij hebben deze stappen voor u op een rij gezet!

Stap 1: Aanmelden als ondernemer voor de BTW

U meldt zich eerst aan als ondernemer voor de BTW. Waarom u zich als ondernemer moet aanmelden is omdat alleen ondernemers BTW terug kunnen vragen. U bent uiteindelijk ook ondernemer, omdat uw zonnepanelen stroom voor u opwekken. Een deel van deze stroom zal u niet gebruiken. Dit gaat u terugleveren aan de energiemaatschappij. U krijgt hiervoor een vergoeding en daarmee bent u ondernemer voor de BTW.

Hoe u zich moet aanmelden is als volgt. Vul dit formulier (opgaaf zonnepaneelhouders) in en stuur het op naar de belastingdienst. Er zijn hierbij twee voorwaarden:

  • Uw naam moet op de rekening van de energieleverancier staan;
  • Uw naam moet op de factuur van de leverancier van zonnepanelen staan.

Nadat de belastingdienst het formulier heeft ontvangen beoordelen zij deze en krijgt u binnen 10 dagen een brief waarin zij laten weten of u als BTW-ondernemer bent geregistreerd. In deze brief staat ook uw omzetbelastingnummer.

KOR – kleineondernemersregeling

In het formulier opgaaf zonnepaneelhouders moet u aangeven of u mee wilt doen met de kleineondernemingsregeling (KOR). Hier onder in het kort wat wel of niet meedoen voor u zal betekenen:

 

Wel meedoen

Niet meedoen

Per wanneer gaat u deelnemen?

Uw deelname gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van de aanschaf van zonnepanelen. Koopt u in 2020 zonnepanelen? Dan gaat uw deelname op 1 januari 2021 in. U kunt in 2020 gewoon BTW terugvragen.

 

BTW betalen

U hoeft vanaf 2021 geen BTW te betalen over de stroom die u levert aan uw netbeheerder. Ook niet over de stroom die u zelf zal gebruiken! In 2020 zal u de BTW nog wel betalen.

U zal jaarlijks BTW betalen over de stroom die u terug levert. U zal (meestal) ook BTW betalen over de energie die u zelf verbruikt. U kunt hierbij waarschijnlijk forfait toepassen.

BTW-aangifte

U doet maar 1x BTW-aangifte om uw BTW terug te vragen en verschuldigde BTW aan te geven.

U doet periodiek BTW-aangifte

BTW terugvragen

U vraagt in uw 1e BTW-aangifte de BTW terug over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Maakt u hierna nog meer kosten? Klik hier voor meer informatie.

U kunt wel BTW terugvragen over uw zakelijke kosten en investeringen. Denk hierbij aan onderhoud of de aanschaf van een 2e set zonnepanelen.

Hoe lang doe ik mee?

U doet minimaal 3 jaar mee aan de KOR. U kunt uw deelname niet tussentijds beeindigen. Ook eventuele nieuwe ondernemingsactiviteiten die u start binnen die 3 jaar vallen onder de KOR. Uw deelname eindigt alleen als uw omzet boven de € 20.000 komt.

Op een later tijdstip toch deel gaan nemen? Dat kan als u op dat moment aan de voorwaarden voldoet.


Stap 2: geef uw rekeningnummer door voor de uitbetaling

Deze stap is erg belangrijk! Sla deze stap ook zeker niet over. Zorg er voor dat u dit gedaan hebt vóór u de aangifte doet (stap 3). Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling. De belastingdienst gebruikt niet automatisch het rekeningnummer dat bij hen bekend is. Heeft u dus al een keer een rekeningnummer doorgegeven dan mogen zij dit nummer niet automatisch gebruiken. Uw rekeningnummer kunt u hier digitaal doorgeven.

Het formulier moet als volgt worden ingevuld.

  • Hebt u geen contactpersoon zoals een boekhouder? Vul dan bij “contactpersoon” uw eigen gegevens in.
  • Bij “subnummer” vult u de twee cijfers in die na de B komen in uw omzetbelastingnummer (dit nummer heeft u gekregen in de vaststellingbrief van stap 1).

Stap 3: BTW-aangifte doen

U gaat nu de officiële BTW-aangifte doen. U ontvangt van de belastingdienst de aangifte digitaal of op papier. In beide gevallen vult u alléén de rubrieken 1 en 5 in. Als u de aangifte zelf invult, hoeft u bij “contactpersoon” niets in te vullen. U kunt ook uw eigen gegevens invullen.

Hier kunt u een aantal voorbeelden zien hoe u een aangifte moet invullen. Deze kunt u er bij houden als u aan de slag gaat! 

Online aangifte doen

Meestal gebruikt u de online aangifte. Als u automatisch een waarschuwing wilt wanneer u de BTW-aangifte moet doen dan kunt u de app BTW-Alert downloaden.

Op papier aangifte doen

Het kan ook voorkomen dat u een papieren aangifte krijgt. Vul de aangifte in en stuur deze op naar de belastingdienst. In de brief die u krijgt staat alles duidelijk aangegeven. Op de voorkant van de aangifte staat de datum waarop de aangifte bij hen binnen moet zijn.

De uitbetaling

Nadat u de aangifte heeft opgestuurd en de belastingdienst deze heeft ontvangen krijgt u binnen een aantal weken een brief met de teruggaafbeschikking. Binnen tien werkdagen na de datum op deze brief schrijven zij het bedrag bij op het door u doorgegeven rekeningnummer (stap 2).

Informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Vanwege regelmatige veranderingen in de belastingregels stelt BonGo Solar zich niet aansprakelijk voor eventuele foutieve vermeldingen in de bovenstaande tekst. Wij doen ons uiterste best altijd de meest recente informatie te verstrekken.