Bongo Solar

Geen Salderingsregeling maar wel zonnepanelen kopen?

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de afschaffing van de bekende “salderingsregeling”. Deze regeling was ideaal voor zonnepanelen eigenaren. De salderingsregeling zorgde er voor dat het aantal zonnepanelen op daken de laatste jaren extreem zijn gegroeid in Nederland. Maar wat als de salderingsregeling wordt afgebouwd? Zijn zonnepanelen dan nog steeds interessant?

Geen Salderingsregeling maar wel zonnepanelen kopen?

De salderingsregeling?

De salderingsregeling is toegepast in 2004 om mensen te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen. Want zonnepanelen waren toen erg duur. Deze regeling heeft ervoor gezorgd dat veel mensen de overstap naar zonne-energie al hebben gemaakt.

Nu kunnen zonnepanelen eigenaren alle energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet, nog wegstrepen tegen de energie die van het energienet halen. Een voorbeeld: Als je 2.000 (kWh) teruglevert aan het net, en 2.500 (kWh) verbruikt, betaal je maar voor de 500 kWh die je hebt gebruikt. De overige 2.000 wordt het leveringstarief en daarbij wordt zelfs de energiebelasting kwijtgescholden. Dit is natuurlijk super aantrekkelijk. Dat is ook te zien in de cijfers. Zonnepanelen liggen nu al op meer dan 1,5 miljoen huizen in Nederland. Dit betekent dat alle daken met zonnepanelen die stroom leveren, er voor zorgen dat 4% van alle elektriciteit Nederland daar van gebruikt kan worden.

Waarom wordt deze regeling afgeschaft?

In 2019 was het al duidelijk dat de salderingsregeling zou worden afgebouwd. Volgens de overheid is de regeling niet meer nodig omdat het doel van de salderingsregeling al is bereikt, namelijk: Het gebruik van duurzame energie is gestimuleerd en al meer dan 1,5 miljoen huizen in Nederland hebben zonnepanelen.

Daarnaast zijn zonnepanelen steeds goedkoper geworden, en stijgt het rendement op zonnestroom-installaties.  Helaas lijdt het elektriciteitsnet onder de populariteit van zonnepanelen. Met name in oudere woonwijken is het niet ideaal voor huizen die op zonnige dagen vele kilowatts aan stroom 'terugsturen.’ Dat betekent niet dat we minder zonnepanelen moeten neerleggen, maar wél dat we slimmer met de opgewekte energie moeten omgaan.

De steun voor het kabinetsvoorstel om de subsidie voor bezitters van zonnepanelen in stappen af te bouwen, is sinds deze week ineens onzeker geworden. Dit komt doordat partijen zoals als de PvdA, GroenLinks en de PVV om uiteenlopende redenen bezwaar hebben tegen het afbouwen van de salderingsregeling. Dat zou betekenen dat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Maar laten we er vanuit gaan dat het afschaffen van de regeling door gaat.

Blijven zonnepanelen zonder de salderingsregeling een goede investering?

De afschaffing begint in 2025: in dat jaar mag je nog 64 procent van de geleverde stroom salderen. Dit blijft zo in 2026. Daarna gaat het ieder jaar verder omlaag. Als je nu overstapt op zonne-energie profiteer je nog twee jaar van de volledige salderingsregeling en kun je 100 procent stroom terugleveren.

Dit betekent dat als je nu zonnepanelen aanschaft, je ze binnen 7 jaar na aankoop hebt terugverdient. Puk van Meegeren van Milieu Centraal zegt: “De levensduur van zonnepanelen is gemiddeld 25 jaar, dus je geniet nog minimaal 10 jaar van gratis stroom.” De terugverdientijd wordt misschien langer maar je verdient het sowieso terug. 

Zonnepanelen nu aanschaffen?

Kortom, ook als de salderingsregeling wordt afgeschaft zullen zonnepanelen nog steeds een gunstige investering zijn. Als je nu zonnepanelen koopt kan je nog 2 jaar gebruik maken van de regeling, en heb je jouw installatie na 7 jaar terugverdient!

Als je eigenaar van zonnepanelen bent, gebruik je zo’n 30 procent van jouw opgewekte stroom zelf. De andere 70 procent wordt teruggelevert aan het net. Je kunt maatregelen nemen om meer gebruik te maken van je eigen opgewekte stroom. Het is belangrijk om slimmer om te gaan eigen opgewekte energie om het energienet minder te belasten.

Het is bijvoorbeeld verstandig om de wasmachine te laten draaien op momenten wanneer de zon volop schijnt. Als je stroom teruglevert aan het net op dit moment, krijg je er namelijk weinig voor terug vanwege de overvloed aan stroom en de geringe vraag. Dit is een kwestie van vraag en aanbod.

Je wint al ongeveer 5 procent als je jouw apparaten overdag aanzet. En als je een elektrische auto hebt zou je het percentage nog hoger kunnen maken als je jouw auto overdag oplaadt met zonne-energie

Ben je benieuwd  hoeveel stroom jij kunt opwekken met een zonnestroom installatie? Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan via onze Dakscan.

Zonnepanelen gunstige investering: ook met terugleveringskosten

23 februari 2024

Steeds meer energiebedrijven geven aan dat ze terugleveringskosten in rekening gaan brengen. Maar er is niets om je zorgen over te maken: investeren in zonnepanelen blijft interessant. Zelfs als er terugleveringskosten zijn. Hoe zit dit?

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel; salderingsregeling blijft bestaan!

14 februari 2024

Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen verworpen. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Overweeg je nu zonnepanelen aan te schaffen? Dan heb je dankzij de lage prijzen je investering al in drie terugverdiend. Met de salderingsregeling blijft je het voordeel behouden dat je ook de stroom die je niet verbruikt mag blijven terugleveren. Zo blijft iedere kilowatt uur die je opwekt bijdragen aan jouw besparing. Een zorg minder, een slimme stap vooruit. Hoe zit het?

Salderingsregeling op de weegschaal: eén partij beslist

12 februari 2024

Deze week stond de Eerste Kamer in het teken van een cruciale discussie die de toekomst van de salderingsregeling in Nederland kan veranderen. Met de stemming die komende dinsdag op de agenda staat, bevinden we ons op een kantelpunt: zal de regeling worden afgebouwd of blijft deze bestaan zoals we hem kennen? De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor huishoudens en de duurzaamheidsagenda van het land. In aanloop naar deze beslissende dag bieden wij een diepgaande analyse en blikken vooruit op de mogelijke uitkomsten en de impact daarvan op onze energietoekomst.


Overzicht