Bongo Solar

Nederlanders omarmen schone energie: een stijgende trend in 2022!

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Nederland vorig jaar meer schone energie heeft verbruikt dan ooit tevoren. Vooral zonne-energie zit in de lift, terwijl het gebruik van biomassa juist is afgenomen. Daarnaast is het gasverbruik, dat niet duurzaam is, aanzienlijk gedaald.

 Nederlanders omarmen schone energie: een stijgende trend in 2022!

In totaal hebben we in Nederland vorig jaar 1.850 petajoule energie verbruikt, wat 7% minder is dan het voorgaande jaar. Dit komt voornamelijk doordat we minder aardgas hebben verstookt. De beperkte beschikbaarheid van Russisch gas speelde hierbij een rol, omdat de toevoer naar Europa werd beperkt.

Opvallend genoeg is een aanzienlijk deel van het verminderde gasverbruik niet vervangen. We zijn simpelweg zuiniger geworden, bijvoorbeeld door de thermostaat lager te zetten.

Van de totale energieconsumptie in 2022 was 277 petajoule afkomstig van duurzame bronnen. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei komt voornamelijk door zonne-energie en windenergie, die respectievelijk met 45% en 13% zijn toegenomen.

 

Biomassa blijft de grootste bijdrage leveren aan duurzame energie, maar staat onder druk. Het gebruik ervan is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, mede doordat er minder biomassa is bijgestookt in energiecentrales.

Nederlanders tonen een groeiende interesse in duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, in plaats van traditionele brandstoffen. De groei van zonnepanelen wordt ook gestimuleerd door de technologische vooruitgang op dit gebied.

Moderne zonnepanelen worden steeds effici├źnter en hebben een hoger rendement, waardoor ze meer elektriciteit kunnen genereren uit dezelfde hoeveelheid zonlicht. Daarnaast worden er innovaties ontwikkeld, zoals zonnepanelen die de esthetische aspecten van gebouwen verbeteren en tegelijkertijd duurzame energieopwekking mogelijk maken.

Laten we samen blijven streven naar een duurzame en voordelige toekomst!

Zonnepanelen gunstige investering: ook met terugleveringskosten

23 februari 2024

Steeds meer energiebedrijven geven aan dat ze terugleveringskosten in rekening gaan brengen. Maar er is niets om je zorgen over te maken: investeren in zonnepanelen blijft interessant. Zelfs als er terugleveringskosten zijn. Hoe zit dit?

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel; salderingsregeling blijft bestaan!

14 februari 2024

Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen verworpen. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Overweeg je nu zonnepanelen aan te schaffen? Dan heb je dankzij de lage prijzen je investering al in drie terugverdiend. Met de salderingsregeling blijft je het voordeel behouden dat je ook de stroom die je niet verbruikt mag blijven terugleveren. Zo blijft iedere kilowatt uur die je opwekt bijdragen aan jouw besparing. Een zorg minder, een slimme stap vooruit. Hoe zit het?

Salderingsregeling op de weegschaal: eén partij beslist

12 februari 2024

Deze week stond de Eerste Kamer in het teken van een cruciale discussie die de toekomst van de salderingsregeling in Nederland kan veranderen. Met de stemming die komende dinsdag op de agenda staat, bevinden we ons op een kantelpunt: zal de regeling worden afgebouwd of blijft deze bestaan zoals we hem kennen? De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor huishoudens en de duurzaamheidsagenda van het land. In aanloop naar deze beslissende dag bieden wij een diepgaande analyse en blikken vooruit op de mogelijke uitkomsten en de impact daarvan op onze energietoekomst.


Overzicht