BonGo Solar

Prinsjesdag: hoe zit het met de salderingsregeling?

Ieder jaar wordt tijdens Prinsjesdag de rijksbegroting voor het komende jaar aangekondigd. Wat is er vandaag aangekondigd? Wat kunnen we de komende tijd verwachten? En vooral belangrijk: blijft de salderingsregeling bestaan?

Prinsjesdag: hoe zit het met de salderingsregeling?

Prinsjesdag

Op de derde dinsdag van September is het Prinsjesdag. Hét moment waarop de minister van financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het komende jaar presenteert. Onze Koning Willem-Alexander leest traditiegetrouw de troonrede voor. En natuurlijk was er dit jaar ook aandacht voor het klimaatbeleid. Koning Willem-Alexander vertelde tijdens de troonrede dat het erg belangrijk is dat Nederland minder afhankelijk wordt van Rusland en China.

Uitbreiden elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnetwerk kampt met overbelasting, wat tot verschillende problemen leidt. In bepaalde delen van het land is de vraag naar elektriciteit zo hoog dat bedrijven soms niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer ze zonnepanelen laten installeren. Ook particulieren ervaren de gevolgen van overbelasting van het elektriciteitsnet. Op momenten dat veel mensen tegelijkertijd energie terugleveren aan het net, brengt dit hogere kosten met zich mee voor netbeheerders. Deze kosten worden steeds vaker doorgerekend aan de consument. Tijdens de troonrede zei Koning Willem-Alexander dat er dringend behoefte is aan een snelle uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling houdt in dat de energie die je aan het stroomnet teruglevert, wordt verrekend met je energierekening, wat het rendement van zonnepanelen versnelt.

De toekomst van de salderingsregeling

Hoewel oorspronkelijk was aangekondigd dat de salderingsregeling in 2025 zou worden afgebouwd, waren niet alle partijen het hiermee eens. Koning Willem-Alexander heeft geen specifieke uitspraak gedaan over de salderingsregeling tijdens de troonrede. Het lijkt erop dat deze kwestie zal worden behandeld door een volgend kabinet. Op dit moment is echter bekend dat de salderingsregeling ten minste tot 2025 van kracht blijft en daarna geleidelijk wordt afgebouwd.

Komende verkiezingen

De troonrede geeft een goed beeld van de toekomstplannen van ons land. Toch moeten we niet vergeten dat we op dit moment een demissionair kabinet hebben. In november vinden er verkiezingen plaats. Dit zorgt voor een hoop onduidelijkheden en onzekerheden. Een volgend kabinet kan namelijk er zomaar voor kiezen om de begroting en miljoenennota overboord te gooien en met een geheel nieuw plan te komen. Ondanks dat staat er één ding vast: de energietransitie is in volle gang. Groene, duurzame alternatieven van fossiele energie zullen we steeds vaker zien.

Wil jij zonnepanelen?

Ga niet zitten afwachten tot er een nieuw kabinet komt. De energietransitie is gestart en we moeten nog flinke stappen zetten. Wil je nog optimaal profiteren van de energietransitie? Dan weet je dat je tenminste nu nog gebruik kan maken van de salderingsregeling. Zo is je terugverdientijd hoger.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor zonnepanelen? Doe de dakscan of neem direct contact met ons op.

Zonnepanelen gunstige investering: ook met terugleveringskosten

23 februari 2024

Steeds meer energiebedrijven geven aan dat ze terugleveringskosten in rekening gaan brengen. Maar er is niets om je zorgen over te maken: investeren in zonnepanelen blijft interessant. Zelfs als er terugleveringskosten zijn. Hoe zit dit?

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel; salderingsregeling blijft bestaan!

14 februari 2024

Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen verworpen. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Overweeg je nu zonnepanelen aan te schaffen? Dan heb je dankzij de lage prijzen je investering al in drie terugverdiend. Met de salderingsregeling blijft je het voordeel behouden dat je ook de stroom die je niet verbruikt mag blijven terugleveren. Zo blijft iedere kilowatt uur die je opwekt bijdragen aan jouw besparing. Een zorg minder, een slimme stap vooruit. Hoe zit het?

Salderingsregeling op de weegschaal: eén partij beslist

12 februari 2024

Deze week stond de Eerste Kamer in het teken van een cruciale discussie die de toekomst van de salderingsregeling in Nederland kan veranderen. Met de stemming die komende dinsdag op de agenda staat, bevinden we ons op een kantelpunt: zal de regeling worden afgebouwd of blijft deze bestaan zoals we hem kennen? De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor huishoudens en de duurzaamheidsagenda van het land. In aanloop naar deze beslissende dag bieden wij een diepgaande analyse en blikken vooruit op de mogelijke uitkomsten en de impact daarvan op onze energietoekomst.


Overzicht